De uitslag van de rittencompetitie is up to date op de site gezet. Je kunt deze vinden in de ledenomgeving. Aan de top is het heel spannend want:

Er is een gedeelde eerste plaats voor:

Derk en Eline van Dijk en Jeroen en Sandra van Rooijen (48 punten)

Tweede plaats is voor: 

Peter Hopmans en Ilona Penterman  ( 46 punten)

Derde plaats is voor:

Oege en Boukje Hiddema ( 44 punten)